SDG 2

Met het oog op SDG 2: Geen honger zet Kwekersgilde zich in voor duurzame voedselproductie en veerkrachtige landbouwpraktijken in de strijd tegen klimaatverandering en het geleidelijk verbeteren van de bodemkwaliteit (target 2.4). We laten ons hierbij leiden door de ethiek van permacultuur (afk. permanente agricultuur): Zorg voor de aarde, zorg voor de mens en deel de overvloed.

Hoe doen wij dit?

  • In onze outdoor farm worden veldranden beschikbaar gesteld aan de natuur en mensen waardoor onze gewassen uiteindelijk minder worden aangetast. Dit maakt het gebruik van schadelijke pesticiden overbodig en vergroot biodiversiteit.
  • Door middel van indoor urban farming dragen wij bij ​​aan duurzame voedselzekerheid voor de groeiende stedelijke bevolking met onze eigen vertical farms en kweektenten voor zwammen.
  • We verzorgen en voeden de bodem buiten door het minimaal te bewerken en maken onze eigen 'compost', genaamd ZwamPostTM, gemaakt van 'afval' als nutriëntrijke bodemverbeteraar. Hierdoor wordt ook CO2 in de bodem opgeslagen in plaats van dat het in de atmosfeer terecht komt en het broeikaseffect versterkt.

Waar werken wij nu aan?

  • Het vergroten van onze jaarlijkse hoeveelheid circulair geproduceerde kilo’s uit vertical farming met 26 kg output per nieuw ingerichte m2 per jaar. Hierbij willen dit jaar minimaal één gewas dat huidig in de volle grond groeit (outdoor farm) naar binnen halen en in de vertical farm gaan kweken.
  • Het vergroten van onze jaarlijkse hoeveelheid circulair geproduceerde kilo’s uit indoor kweektenten of containers met 570 kg output per jaar. Hierbij zetten we in op een groei van 150% t.o.v. 2021.
  • 30% van het oppervlak van onze teeltbedden in de outdoor farm omzetten van ‘low-till’ naar ‘no-till’. Het totale oppervlak is nu ong. 5-15% ‘no-till’. Deze minimale grondbewerking verbeterd de bodemkwaliteit en biodiversiteit in de bodem.
  • Een extra 5% omzetting van de “loze plekken”, zoals looppaden.