Toekomstige Voedselproductie door Wageningen University & Research

Gepubliceerd op 1 juli 2020 om 10:25

Een portret van pionierende boeren die bijdragen aan kringlooplandbouw in Nederland.

 

Wanneer afvalstromen van de ene sector worden benut als grondstof voor de andere sector worden kringlopen meer gesloten en emissies teruggebracht. Dit kan worden bereikt door doelgerichte ruimtelijke clustering van agro- en niet-agrofuncties of door een restromen logistiek te realiseren of door reststromen in te zamelen. In dit document staan voorbeelden van varkens-, pluimvee- en oesterzwammen- kweekbedrijven zoals Kwekersgilde. 

In dit document staan 88 innovatieve voedselproducerende bedrijven die een bijdrage leveren aan kringlooplandbouw. Veel van deze bedrijven voldoen niet aan het gangbare beeld van landbouw. Aan de ene kant gaat het om hightech controleerbare systemen zoals verticale tuinbouw en sommige vormen van vis- en insectenkweek. Aan de andere kant gaat het om voedselproductie die de natuurlijke omgeving als vertrekpunt neemt, zoals vlees van dieren op bedrijven die aan natuurbeheer doen. Het is de vraag of het huidige landbouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid aansluit bij deze nieuwe vormen van landbouw. Insectenkwekerijen passen wellicht beter op industrieterreinen dan in het buitengebied, sommige grazers passen mogelijk beter op natuurgronden. En landbouwbedrijven die multifunctionele waarde aan de gemeenschap bieden, zoals gemeenschapslandbouw- pluktuinen (community-supported agriculture, CSA), passen beter dicht bij een stad of dorp.

 

Lees het volledige rapport via deze link.